Ta hjälp av en takläggare 

En takläggare har både mycket kunskap och erfarenhet när det kommer till tak. Vare sig det gäller renoveringar, takläggningar, rengöring eller val av material kan en takläggare hjälpa till. För att bli en certifierad takläggare krävs det många praktiktimmar kombinerat med en teoretisk utbildning. Anlitar man en certifierad takläggare kan man därmed känna sig trygg med dennes kunskaper. Taket är den del av byggnaden som får utstå allra mest. Det är därför viktigt att se över taket mellan varven och anlita en pålitlig takläggare, då skador och felbyggen kan leda till dyra vattenskador och liknande. 

Anlita en takläggare 

Takläggare erbjuder en hel del olika tjänster med https://takläggarenistockholm.se. När det rör sig om taket bör man anlita professionell hjälp, både för att försäkringen ska gälla om något går fel men också för att undvika fel som leder till dyra reparationskostnader. Har man ett uppdrag som ska ske på taket är det alltid en takläggare som ska kontaktas. Vanliga tjänster av en takläggare kan vara: 

  • Takläggning: allt från grundarbete till att det nya taket är lagt. De flesta firmor har bred kunskap och kan därmed hantera de flesta materialen. Betong, takplattor, plåt och papp är några vanliga material som tak är gjorda på. 
  • Renovering: ibland räcker det med en renovering om taket är i dåligt skick. 
  • Upphängning av hängrännor och stuprör. 
  • Rengöring: en rengöring av taket förlänger livslängden på det. En takläggare kan rengöra både tak, hängrännor och stuprör vid behov. 
  • Takmålning. 
  • Solceller: vill man bli mer självförsörjande och sätta upp solceller på taket kan en takläggare ofta hjälpa till med även detta. 
  • Snörasskydd: förhindra att snö ramlar ner från taket med hjälp av ett skydd som fästs i takets ände. 

Utbildning för att bli takläggare 

Det finns olika sätt att bli en certifierad takläggare. Det är ett yrke som kräver både lärlingstimmar och teoretisk utbildning. 

Vill man få jobb direkt efter gymnasiet kan man välja mellan skolprogrammen bygg- och anläggning  med inriktning husbyggnad eller plåtslageri i gymnasiet för att kunna byta tak i nyköping. Bygg- och anläggnings passar den som vill arbeta med alla slags tak, medan plåtslageri främst riktar sig mot plåttak. Här får man all teoretisk kunskap man behöver, och kan efter gymnasiet ta ett lärlingsjobb. Det finns även utbildningar både på komvux och via privata utbildningar om man vill utbilda sig senare i livet. Ett tredje sätt att bli takläggare är att arbeta som lärling. Detta sätt tar längst tid och kräver att arbetsplatsen man vill till lär upp utan en grundutbildning inom ämnet. Det tar cirka 3 300 lärlingstimmar för att bli färdig. Ett plus är att man får betalt som lärling. Lönen ökar när man är färdig.